გასწავლით თამაშების შექმნას

გაგაცნობთ თამაშების შექმნის და ლოგიკის პრინციპებს, გასწავლით პროგრამირებას C#-ში

9 წლიდან ბავშვებისთვის
სიღრმისეული ცოდნა = სრულფასოვანი პროფესია
თამაშის შექმნის მიმართულება არის უნარებისა და ტექნოლოგიების ფართო სპექტრის შესწავლის და გამოყენების საინტერესო და შრომატევადი პროცესი: დაპროექტება, 3D მოდელების შექმნა, პროგრამირება, ანიმაცია, ბგერებთან მუშაობა
5 კურსი
მათემატიკა
ვექტორებთან და მათემატიკურ ობიექტებთან, კვატერნიონებთან მუშაობა, რომელთა მეშვეობით თამაშებში აისახება ობიექტების პოზიცია, გადაადგილება, ბრუნვა
ფიზიკა
ფიზიკის კანონების შესწავლა Unity ძრავაში მოთავსებული ფუნქციების გამოყენებით
C# ენა
ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების ენის დაუფლება. მისი მეშვეობით შესაძლებელია მოქნილი და მასშტაბური აპლიკაციების შექმნა
ტექნოლოგიებთან მუშაობა
google firebase, play services, 3D მოდელირება
ჩვენი კურსდამთავრებული შეძლებს მუშაობას:
Unity ძრავაზე
შემოსავალი 6000 დოლარიდან /თვეში
თამაშების დეველოპერად
Unity დეველოპერი - სპეციალისტი, რომელიც ქმნის თამაშებს, ასევე ბიზნეს აპლიკაციებს, რომელიც ფართოდ გამოიყენება სარეკლამო კამპანიებში Unity მრავალპლატფორმიანი ძრავის გამოყენებით.
მიმართულების ყველა კურსი
თითოეული კურსი გრძელდება 1 წელი
ჩვენ შევიმუშავეთ ეტაპობრივი და მოქნილი სასწავლო სისტემა, რომლის შესწავლის შემდეგ თქვენი შვილი შეძლებს გახდეს კვალიფიციური სპეციალისტი
170 ლარი
9-11 წლის
Construct
თამაშების სამყაროს გაცნობა
მოსწავლეები გაეცნობიან Contrust ინტერფეისში თამაშების შექმნის რთულ, მაგრამ ამავდროულად საინტერესო სამყაროს. ზუსტად გაიგებენ, თუ როგორ მუშაობს თამაშები და ისწავლიან არაჩვეულებრივი სამყაროების დამოუკიდებლად შექმნას, რომლებიც იარსებებს მათი საკუთარი წესებით
170 ლარი
10-12 წლის
Unity Beginner
თამაშების შექმნა ვიზუალურ სკრიპტინგში Unity
კურსის განმავლობაში მოსწავლეები ჩაეშვებიან თამაშების შექმნის პროცესის სპეციფიკასა და თავისებურებებში. თავიდან ჩვენ გავაცნობთ მათ უფრო რთულ აბსტრაქტულ ცნებებს, რის შემდეგაც ისინი გადავლენ ბლოკის პროგრამირებიდან კოდის ხელით დაწერაზე C# პროგრამირების ენაზე
170 ლარი
12-14 წლის
Unity 2D
თამაშების შექმნა პროგრამა Unity 2D-ში
კურსი მიზნად ისახავს შესაძლებლობების ჰორიზონტის გაფართოებას: სტუდენტები შეისწავლიან C # ენას, რომელიც იძლევა ობიექტზე ორიენტირებულად კოდირების და Unity ძრავის უფრო ფუნქციურად გამოყენების საშუალებას

ისწავლიან სცენებთან, პერსონაჟებთან, განათებასთან, დონეებთან, User Experience მუშაობას
Unity Beginner კურსდამთავრებულებისთვის
170 ლარი
13-15 წლის
Unity 3D
თამაშების შექმნა პროგრამა Unity 3D-ში
კურსი მისცემს ცოდნას, რომელიც დაეხმარება მათ სრულფასოვანი ერთმოთამაშიანი 3D თამაშების შექმნაში, ანდროიდზე პორტირებასა და Play Market-ზე გამოქვეყნებაში. Unity ძრავის გარდა, ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ C# ენაზე პროგრამირებაზე, ობიექტურად ორიენტირებული პროგრამირების ცოდნის გაღრმავებასა და მონაცემთა ბაზებთან მუშაობაზე მომხმარებლისთვის განკუთვნილი მონაცემების შესანახად
Unity 2D კურსდამთავრებულთათვის
170 ლარი
14-16 წლის
Unity Pro
თამაშების პროფესიონალური შექმნა Unity 3D-ში
ჩვენ განვიხილავთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა რეკლამის ინტეგრაცია აპლიკაციებში, მომხმარებელთა მონაცემების ანალიზი (თამაშებში აღმოჩენილი შეცდომების შესახებ შეტყობინებების მიღება), მონაცემების შეგროვება მომხმარებლის მოწყობილობებზე აპლიკაციების ფუნქციონირების შესახებ - ეს ყველაფერი განხორციელდება Google Firebase-ის გამოყენებით
მიმართულების დასკვნითი კურსი
კურსის მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე დაეთმობა მულტიპლეერთან მუშაობას იუნიტზე. ბავშვები ისწავლიან როგორ შექმნან მულტიმოთამაშიანი თამაშები, რომელთა თამაშიც ონლაინ მეგობრებთან ერთად იქნება შესაძლებელი
შესავალი კურსი 9-11 წლის ბავშვებისთვის
შესავალი კურსი 11-12 წლის ბავშვებისთვის
დაგრჩათ რაიმე შეკითხვები?
შეავსეთ ფორმა მარჯვნივ, ჩვენი მენეჯერები სიამოვნებით გაგიწევენ კონსულტაციას და უპასუხებენ ყველა თქვენს შეკითხვას!